I det första steget samlar vi in data. Vi samlar in de flesta uppgifter redan när du bokar energibesiktning i vår bokningskalender.

Det andra steget innebär att en av våra energiexperter genomför en platsbesiktning. Det är bra om någon finns med och kan visa alla utrymmen och system.

Det tredje steget innebär en sammanställning, beräkning av åtgärdsförslag och registrering av energideklarationen hos Boverket.

1. Insamling av basuppgifter

Innan en energibesiktning kan genomföras behöver energiexperten basuppgifter som består av bland annat:

 • Ägaruppgifter
 • Adress
 • Fastighetens storlek (antal byggnader, antal plan, antal kvm etc)
 • Typ av uppvärmning
 • Typ av ventilation
 • m.m.

Vi samlar in de flesta uppgifter redan när du bokar energibesiktning i vår bokningskalender.

För att underlätta för energiexperten som ska utföra deklarationen bör följande fastighetsuppgifter finnas tillgängliga, innan platsbesiktning sker:

 • 12 månaders värmeförbrukning* (el, fjärrvärme, gas, etc.)
 • 12 månaders elförbrukning för fastighetsel* (fjärrvärme, gas, etc.)
 • 12 månaders vattenförbrukning*
 • OVK-protokollet från den senaste besiktningen (gäller flerfamiljshus)
 • Radonprotokoll om radonmätning har genomförts
 • Energibehovsberäkningen som upprättades i samband med bygglovet (om besiktningen gäller nyare hus för tex. låneansökan eller slutbevis)

*Om beräknad årsförbrukning redovisas (kWh, m³, etc.) räcker det med kopior av de två senaste fakturorna.

2. Energibesiktning på plats

Energiexperten genomför en energibesiktning av byggnaden och tillhörande områden på plats.

Det är bra om någon finns med och kan visa alla utrymmen och system.

Vid själva platsbesiktningen behöver energiexperten kunna komma åt bland annat följande platser:

 • Vind
 • Värmecentral (gäller flerfamiljshus)
 • Fläktrum (gäller flerfamiljshus)
 • Tvättstuga (gäller flerfamiljshus)
 • 1-2 vistelseområden i byggnaden, till exempel två lägenheter eller lokaler (gäller flerfamiljshus)
 • Vid besiktning inför försäljning behövs också tillgång till eventuell taklucka till vindsbjälklag (takisolering)

3. Sammanställa & skicka energideklaration samt åtgärdsförslag

Efter platsbesiktningen upprättar energiexperten energideklarationen och ger dig tydliga, oberoende och specifika förslag, på vilka åtgärder som behöver utföras för att få ner energiförbrukningen och få en högre & bättre energiklass för just din fastighet.

Energideklarationen registreras hos Boverket och även beställaren får en kopia.
Den upprättade energideklarationen är giltig i 10 år.

I energideklarationen anges byggnadens energiklass från A till G, där A är den högsta klassen. Klassningen baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med den tillåtna energiprestandan för en ny byggnad. Energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C. (EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden)

Energideklarationens sammanfattning där byggnadens energiklass framgår
Energideklarationens sammanfattning där byggnadens energiklass framgår
Illustration: Boverket

Boverkets statistik över genomförda deklarationer visar att de flesta byggnader ligger i energiklass E.

Energiklassernas procentuella fördelningen utifrån byggnadskategori
Fördelning av energiklasser utifrån byggnadskategori
Illustration: Boverket

Att förbruka mindre energi ger många positiva effekter. Samtidigt som du kan spara pengar så skyddar du även miljön för framtida generationer.

Energieffektiva hus är eftertraktade på bostadsmarknaden och många banker erbjuder Grönt bolån till villor, bostadsrätter och fritidshus om de uppfyller kraven för energiklass A eller B.

Energideklarationen räknas som en försäljningsutgift i samband med husförsäljningen och är avdragsgill.

Skatteverket