Det i sin tur leder till ett delat ansvar när energideklarationen ska beställas, visas upp och lämnas över.

Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och ansvarar för att det finns en giltig energideklaration vid försäljningen av bostaden. En giltig deklaration får inte vara äldre än 10 år och dessutom måste eventuella nya delar av fastigheten vara inkluderade i deklarationen.

Om det INTE finns en giltig energideklaration måste en representant ur styrelsen genast beställa en sådan innan bostaden läggs ut för försäljning.

Bostadsinnehavaren eller säljaren av bostaden är ansvarig för att:

● Fastighetens energiklass framgår i försäljningsannonsen
● Deklarationen är väl synlig under visningen
● Deklarationen lämnas över till köparen efter köpet

Bostadens spekulant har alltid rätt att få se energideklarationen innan köpet genomförs. Den används vanligtvis som underlag för att jämföra olika objekts energiprestanda.

Om det saknas en deklaration efter tillträde och köparen har begärt en, så har köparen rätt att beställa en deklaration på säljarens bekostnad i upp till 6 månader efter tillträde. Köparen kan även se om det finns en deklaration och i så fall ladda ner den från Boverkets webbplats.

Så här gör du för att energideklarera vid försäljning av en bostadsrätt:

  1. Meddela styrelsen i din bostadsrättsförening att du ska sälja bostaden och behöver en giltig energideklarationen som omfattar hela fastigheten, även nya delar.
  • Om det INTE finns en giltig deklaration, be styrelsen beställa en så fort som möjligt.
  • Om det finns en giltig deklaration, använd den och följ stegen här nedan.
  1. I energideklarationen finns fastighetens energiklass. Den ska visas i försäljningsannonsen.
  2. Ha deklarationen väl synlig för spekulanterna vid visningstillfället. Den kan även skickas direkt till köparen innan försäljningen.
  3. Lämna över hela deklarationen till köparen vid tillträde.

*När man har rätt att använda egendom som ägs av någon annan. T.ex. arrende, hyra, lån av fast egendom, hyresrätter, bostadsrätter, lokaler, uthyrning av en- och tvåbostadshus, internat, kollo, vårdhem, gruppboende, vandrarhem och hotell.