Innan kontraktsskrivning har köparen och spekulanter rätt att se energideklarationen. Den används då som underlag för att jämföra olika objekts energiprestanda. I deklarationen kan man även se resultatet från radonmätningen och kontrollera om en OVK har genomförts.

Det är husets ägare som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration när ett hus ska säljas eller hyras ut.

Energideklarationen räknas som en försäljningsutgift i samband med husförsäljningen och är avdragsgill.

Skatteverket

Man kan använda en befintlig deklaration om den uppfyller följande krav:

  1. Inte är äldre än 10 år
  2. Omfattar nybyggda delar av fastigheten

Om det saknas en deklaration efter tillträde och köparen har begärt en, så har köparen rätt att beställa en deklaration på säljarens bekostnad i upp till 6 månader efter tillträde.

Köparen kan redan i förväg kontrollera på Boverkets hemsida om det finns en giltig energideklaration.

Så här gör du för att energideklarera hus och fastigheter:

  1. Boka och beställ energideklaration genom vårt bokningssystem (senast 5 dagar i förväg).
  2. Energiexperten upprättar en energideklaration, lägger in den i energideklarationsregistret och lämnar över den till dig.
  3. I deklarationen finns fastighetens energiklass och den ska visas i försäljningsannonsen.
  4. Ha deklarationen väl synlig för spekulanterna vid visningstillfället. Den kan även skickas direkt till spekulanterna innan försäljningen.
  5. Lämna över hela deklarationen till spekulanten vid tillträde.