Gör så här

För dig som ska energideklarera

Modernt renoverat kök i lägenhet
Gör så här

Energideklaration vid försäljning av bostadsrätt

Att energideklarera en bostadsrätt skiljer sig från andra typer av fastigheter. En bostadsrätt omfattas nämligen av nyttjanderätten* men har två ägare. Den ena ägaren av fastigheten är bostadsrättsföreningen medan den andra ägaren är säljaren (bostadsinnehavaren) och dessa två är inte samma person.

Läs mer
Vit villa med rött tak i klassisk stil
Gör så här

Energideklaration vid försäljning av hus

Alla villor och småhus ska energideklareras innan de säljs eller hyrs ut. Här inkluderas även kedjehus och radhus. Denna regel gäller även om endast en del av fastigheten är till försäljning eller uthyrning.

Läs mer
Balkonger och hustak mot blå himmel
Gör så här

Energideklaration vid uthyrning

Alla svenska fastigheter som är avsedda för uthyrning ska energideklareras innan den första
hyresgästen flyttar in. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att deklarationen är redo vid uthyrningen. Detta gäller oavsett om hela eller endast en del av fastigheten hyrs ut.

Läs mer
Bostadhus i kvällssol
Gör så här

Energideklaration bostadsrättsförening

Den bostadsrättsförening som äger fastigheten och styrelsen ansvarar för att det finns
en giltig energideklaration. För att en energideklaration ska vara giltig så får den inte vara äldre än 10
år. Om fastigheten har några nybyggda delar måste även dessa omfattas av en giltig deklaration.

Läs mer
Planritning för nybyggnation
Gör så här

Energideklaration nyproduktion

Alla nybyggda fastigheter i Sverige måste energideklareras. Energideklarationen kan dock utföras vid olika tillfällen beroende på vad fastigheten är avsedd att användas för.

Läs mer