Energideklarationen ska:

  1. Förnyas var 10:de år
  2. Vara väl synlig i fastigheten under hyrestiden (förslagsvis i entrén)
  3. Vara väl synlig för spekulanter vid visningen av bostaden

En bostadsspekulant har alltid rätt att få se energideklarationen innan kontraktsskrivning. Deklarationen används vanligtvis som underlag för att jämföra energiprestandan för olika hyresalternativ.

Spekulanten kan även se och ladda ner deklarationen från Boverkets webbplats i förväg. Detta gäller för samtliga verksamheter som omfattas av nyttjanderätten.

Så här gör du för att energideklarera vid uthyrning:

  1. Boka och beställ energideklaration genom vårt bokningssystem (senast 5 dagar i förväg).
  2. Energiexperten upprättar en energideklaration, lägger in den i energideklarationsregistret och lämnar över den till dig.
  3. I deklarationen finns en sammanfattning och denna bör sättas upp väl synlig i fastigheten, t.ex. i entrén.
  4. Ha deklarationen väl synlig för spekulanterna vid visningstillfället.
  5. Lämna över hela deklarationen till hyresgästen vid tillträde.