Energideklarationen används bland annat vid försäljning av hus och fastigheter. Då används uppgifterna i dokumentet för att värdesätta ett hus/fastighet. Uppgifterna kan även användas av spekulanter för att jämföra olika hus med varandra.

I deklarationen framgår fastighetens energistatus och hur fastighetsägare kan minska energiförbrukningen och samtidigt bibehålla ett bra inomhusklimat. Detta gör de genom energieffektivisering.

Energideklarationens sammanfattning där det framgår byggnadens energiklass framgår
Illustration: Boverket

Syftet & nyttan med en energideklaration

En energideklaration har flera målsättningar. Deklarationen ska bland annat uppmuntra och stödja effektiv energianvändning och att se till att svenska byggnader har ett gott inomhusklimat.

I deklarationen framgår fastighetens energistatus och tips om hur fastighetsägare genom energieffektivisering kan minska energiförbrukningen samtidigt som de bibehåller ett bra inomhusklimat.

Att förbruka mindre energi ger många positiva effekter. Samtidigt som du kan spara pengar så skyddar du även miljön för framtida generationer

Tack vare energideklarationen får vi ner Sveriges energianvändning och kan uppfylla de nationella miljökvalitetsmål som innebär att:

“Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till 2020 och med 50 procent till 2050.”

Boverket

Då behövs en energideklaration

Som husägare och fastighetsägare är det viktigt att känna till de regler som gäller. Detsamma gäller för bostadsrättsföreningar. Alla måste följa dessa regler:

  1. Energideklarera vid nybyggnation
  2. Energideklarera vid försäljning
  3. Visa upp en giltig deklaration vid uthyrning av hela eller delar av fastigheten
  4. Energideklarera var 10:de år*

För bostadsrätter så är det är föreningen som är byggnadsägare och som har ansvaret att en energideklarationen är genomförd. Ägare av bostadsrätter ska kunna uppvisa en giltig deklaration vid försäljning eller uthyrning av bostaden.

Man ska även energideklarera byggnader som har en golvarea större än 250 kvm och som ofta besöks av allmänheten.

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare är även skyldiga att energideklarera var 10:de år.
Husägare behöver endast energideklarera vid försäljning och nybyggnation.