Deklarationen används vid försäljning av bostadsrätter. Spekulanter och potentiella köpare har alltid rätt att få se deklarationen innan de köper fastigheten. Deklarationen utgör vanligtvis underlag för att jämföra olika objekts energiprestanda.

Så här gör du för att energideklarera en bostadsrättsförening:

  1. Boka och beställ energideklaration genom vårt bokningssystem (senast 5 dagar i förväg).
  2. Energiexperten upprättar en deklaration, lägger in den i energideklarationsregistret och lämnar över den till styrelsen.
  3. I deklarationen finns en sammanfattning och denna bör sättas upp väl synlig i fastigheten, t.ex. i entrén.

Syftet med att energideklarera fastigheten är att främja en effektiv energianvändning och att säkerställa en bra inomhusmiljö. Våra energiexperter hjälper er bostadsrättsförening att minska energiförbrukningen genom att ge konkreta åtgärdsförslag med ett tydligt pris.