Användarvillkor

För Svensk Energideklaration AB

Innehållsförteckning

§ 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för svenskenergideklaration.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Svensk Energideklaration AB med organisationsnummer 559301-3740.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

 • Avsluta kundkonto eller kontakta kundtjänst på kundtjans@svenskenergideklaration.se

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

 • E-post

§ 2. SYFTE

Syftet med webbplatsen är e-handel enligt följande:

 • Boka energibesiktning och beställa energideklaration

§ 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Svensk Energideklaration AB i egenskap av juridisk person med säte i Malmö.

§ 4. ANVÄNDARVILLKOR

 1. Webbplatsen och dess innehåll är tillgängligt för alla personer över 18 år, som lagligt kan ingå avtal.
 2. Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande, pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbplatsen.
 3. Användarnas ytterligare skyldigheter:
  Som kund och beställare har du ekonomiskt ansvar för det som har beställts samt att vara tillgänglig för energiexperten vid besiktningstillfället.
  Du som kund ansvarar själv att inlämnad information om fastigheten/ fastigheterna samt fakturainformation är korrekt och överensstämmer med beställningen.

§ 5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

§ 6. BETALNING

Användarnas köp på webbplatsen eller via kundtjänst, hanteras och ska betalas enligt nedan.
Dessa företag ansvarar för all betalningshantering och att debitering sker enligt följande val:

Klarna

 • Betalmetod beror på ditt avtal med Klarna. Antingen via faktura, delbetalning eller kortköp

Payson 

 • Faktura eller delbetalning

Stripe 

 • Endast kortbetalning

Manuell faktura 

 • Fakturabetalning med 10 dagar betalningsvillkor från Svensk Energideklaration AB

§ 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY

 • Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

 • Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas
  Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

  • Personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, IP nummer och uppgifter om bostaden
  Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

 • Hur personuppgifterna kommer behandlas
  Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

  • Förbättra webbplatsen
  • Förbättra våra tjänster
  • Behandla köp och beställningar

 • Tredje man
  Användarnas personuppgifter kommer eventuellt att lämnas ut till tredje part enligt följande:

  • Dina personuppgifter delas med Klarna, Stripe och Payson för att behandla din beställning.
  • Dina uppgifter delas även med den lokala energiexperten som ska genomföra energibesiktningen.
 • Dina uppgifter delas med Trustpilot så att du kan ge omdöme och synpunkter på våra tjänster

  Personuppgifterna kommer inte överföras utanför EU/EES.

 • Period som personuppgifterna kommer sparas
  Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet och som längst i ett år.

 • Kryptering
  Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

 • Användarnas rättigheter
  Rätt till registerutdrag
  Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

  Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Mhoja Shimba över antingen telefon, 0735232343, eller e-post, admin@svenskenergideklaration.se.

  Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

  Rätt till information och rätt till rättelse
  Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till Svensk Energideklaration AB för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

  Rätt till begränsning av behandling
  I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

  Dataportabilitet
  I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

  Rätt att göra invändningar
  I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

  Rätt till radering
  Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

  – Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
  – Om samtycket återkallas,
  – Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
  – Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
  – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

  Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Mhoja Shimba på antingen telefon, 0735232343, eller e-post, admin@svenskenergideklaration.se.

  Om uppgifterna raderas efter begäran ska även de externa parter som tagit del av personuppgifterna meddelas. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en för betungande insats.

§ 8. COOKIES

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång hen klickar sig vidare på webbplatsen.

Det förekommer även tredje mans cookies på webbplatsen, d.v.s. cookies som är placerade av utomstående part.

Cookies används på webbplatsen till följande syfte/-n:

• Google Analytics för att samla anonymiserad statistik över hur webbplatsen används.

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på svenskenergideklaration.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.

§ 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:

• Användaren blir avstängd från webbplatsen och kan ej genomföra beställningar i minst 1 månad

§ 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

Svensk Energideklaration AB som äger webbplatsen, svenskenergideklaration.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

•  Felaktigt lämnade uppgifter om beställaren och byggnaden i samband med beställningen som kan orsaka merkostnad.

§ 11. JURISDIKTION

Webbplatsen, svenskenergideklaration.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.

§ 12. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post kundtjanst@svenskenergideklaration.se.

För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.