Beräkna husets energiklass

För villor och småhus

För dig som vill ansöka om ett grönt bolån har vi gjort det enkelt att själv räkna ut husets potentiella energiklass – helt kostnadsfritt. Resultatet kan användas som beslutsunderlag inför beställning av energideklaration, energianalys eller låneansökan.

VILKEN ENERGIKLASS HAR MITT HUS?

Följ dessa 4 enkla steg och få resultatet direkt på skärmen

Börja med att ange fastighetens namn. Det kan vara fastighetsbeteckning, adress eller annat.

TYP AV UPPVÄRMNING

Välj uppvärmningssystem för fastigheten.

Har du flera system eller saknas ditt i listan?
Kontakta oss för en manuell bedömning.

EL-OCH VATTENFÖRBRUKNING

Ange årlig el- och vattenförbrukning.

Har fastighetens solceller?
Dra av 50% av solcellernas årliga produktion från den årliga elförbrukningen.

Laddar du elbil?
Dra av årlig laddning från den årliga elförbrukningen.

BOENDEN & YTOR

Ange antal personer som bor i fastigheten majoriteten av året och hur många kvadratmeter som är uppvärmda.

Observera att garage inte räknas som boyta.

Så här beräknas energiklassen

Beräkningen av energiklassen baseras på husets totala energikonsumtion för värme och vatten, dess yta och viktningsfaktorn enligt den senaste upplagan av Boverkets byggregler (BBR). Beräkningen är enkel och tar inte hänsyn till detaljer som bland annat geografiskt läge.

Resultatet är baserat på overifierade uppgifter, och eventuella avvikelser i förbrukningsdata eller yta kan påverka noggrannheten. Därför rekommenderas alltid att beställa en energideklaration, eftersom resultatet oftast blir mer exakt, tillförlitligt och bättre efter ett platsbesök.

Vad krävs för att få energiklass B?

För nyproduktion är kravet minst energiklass C

För att få energiklass B måste husets energiförbrukning (energiprestanda) vara:

Mindre än 67,50 kWh/m² per år för hus större än 130 m².
Mindre än 71,25 kWh/m² per år för hus mellan 90 och 130 m².
Mindre än 75,00 kWh/m² per år för hus mellan 50 och 90 m².

Hus som är mindre än 50 m² är undantagna från energideklaration.

ENERGIKLASSBOAREA**ENERGIPRESTANDA*
A> 130< 45.00
A> 90 - 130< 47.50
A> 50 - 90< 50.00
A≤ 50Inget krav
B> 130< 67.50
B> 90 - 130< 71.25
B> 50 - 90< 75.00
B≤ 50Inget krav
C> 130< 90.00
C> 90 - 130< 95.00
C> 50 - 90< 100.00
C≤ 50Inget krav
D> 130< 121.50
D> 90 - 130< 128.25
D> 50 - 90< 135.00
D≤ 50Inget krav
E> 130< 162.00
E> 90 - 130< 171.00
E> 50 - 90< 180.00
E≤ 50Inget krav
F> 130< 211.50
F> 90 - 130< 223.25
F> 50 - 90< 235.00
F≤ 50Inget krav
G> 130> 211.50
G> 90 - 130> 223.25
G> 50 - 90> 235.00
G≤ 50Inget krav

**UPPVÄRMD YTA (Atemp) = m²
*ENERGIPRESTANDA = kWh/m²/år

Vanliga frågor

Har du fler frågor om energideklarering eller energioptimering? Kontakta oss så svarar vi inom 48 timmar!

För att förbättra energiklassen kan du:

  • Täta klimatskalet genom att isolera väggar, tak och golv bättre samt byta till energieffektiva fönster och dörrar.
  • Uppgradera uppvärmningssystemet, exempelvis till en värmepump.
  • Installera solceller och överväg att komplettera med batterilagring.
  • Implementera smart styrning och värmebesparande åtgärder.
  • Använda energieffektiv belysning.

Resultatet är en indikation baserat på dina inmatade uppgifter. För ett mer exakt resultat, beställ en professionell energideklaration där en expert gör en noggrann inspektion på plats eller från distans om fastigheten är kvalificerad för distansbesiktning.

Beräkningen baseras på husets totala energikonsumtion för värme och vatten, dess yta och viktningsfaktorn enligt Boverkets byggregler (BBR). Formeln som används är levererad energi delat med Atemp gånger viktningsfaktor.

Energiprestanda är ett mått på en byggnads energieffektivitet och anger hur mycket energi som används per kvadratmeter golvyta och år. Det beräknas oftast i kilowattimmar per kvadratmeter och år (kWh/m²/år). Energiprestanda omfattar all energi som används för uppvärmning, varmvatten, ventilation, kyla, och i vissa fall hushållsel.

Dela sidan

Facebook
Threads
LinkedIn
X
WhatsApp
Reddit
E-post